BLOG
06/10/11

Processchema's geven inzicht en zorgen voor control!


Steeds vaker hebben organisaties de behoefte om hun processen goed op papier te zetten. Het doel van het beschrijven en borgen van de processen is dat het helder inzicht geeft in het functioneren van de administratieve en zorglogistieke processen. Er dient aansluiting te zijn met de richtlijnen die de organisatie hanteert met betrekking tot kwaliteit. Tevens wordt helder beschreven en vastgelegd wat de rol en verantwoordelijkheden zijn van medewerkers (en hun functie) en afdelingen. Het zal uiteindelijk moeten leiden tot verbetering van de effectiviteit en efficiency van de werkprocessen.

Valkuilen zijn echter dat er teveel wordt beschreven en dat de beschreven processen, zonder goed geïmplementeerd te worden, in de kast komen te staan. Processen kunnen nog zo goed zijn beschreven, zonder acceptatie van de medewerkers bent u nergens. De procesverbeteringen/beschrijvingen vinden daarom altijd in samenwerking plaats met de gebruikers!

Lees verder

06/09/11

Applicaties binnen het zorglogistieke proces

De drastische wijzigingen in de AWBZ hebben consequenties gehad voor organisaties in de zorg. Eén van de belangrijke trends daarin was de ketenintegratie. Het indicatieorgaan, het zorgkantoor en de zorgaanbieders vormen de zogenaamde zorgketen. Daarnaast de invoering van de DBC (Diagnose Behandel Combinaties) en ZZP (Zorg Zwaarte Pakket). Het wijzigen van de  financieringssystematiek op basis van geleverde zorg, behelst een  andere stroomlijning van de processen en de daarin gebruikte applicaties rondom de zorgverlening. Een goed inzicht in de processen en applicaties is daarom erg belangrijk.

Lees verder

05/27/11

Business Process ManagementSteeds meer organisaties kampen met een verminderde grip op hun bedrijfsprocessen. Reorganisaties, fusies, veranderende wet- en regelgeving zijn zomaar een aantal aanleidingen die ervoor zorgen dat processen niet meer ’ in control’ zijn. Management at work helpt met Business Proces Management uw organisatie met het beheersen, beïnvloeden, controleren en het voorspellen van uw processen.

Business Process Management (BPM) doelt op methoden, best practices, tools en oplossingen om een procesgerichte bedrijfsvoering te realiseren. Veel organisaties voeren momenteel BPM door of overwegen hier op korte termijn mee te starten. Waarom? Een procesmatige grip op de bedrijfsvoering betekent een beter resultaat voor de klant, een verlaging van de uitvoeringskosten en een verhoging van procesprestaties.

Lees verder